ДЕЙНОСТИ

1.1 Стругарска, фрезова, шлайф, електро и заваръчна.

1.2 Проектиране и изработка на машини за хранителната промишленост.

1.3 Ремонт на устройства за земекопни машини( разстъргване и направа на втулки, изработване на щифтове на кофи за багери).

1.4 Изработване на машини за фармацевтичната опаковъчна промишленост (опаковка на хапчета - дражета)


1.5 Ремонт на делителни машини за хранителната промишленост.Webdesign sapexbg.com
Copyright © Magi79.com All rights reserved.